قروه؛ بی خبری از سرنوشت دو شهروند بازداشت شده

ک.م.م.ک:
براساس گزارشات رسیده؛ طی روزهای گذشته و با ادامه روند بازداشت شهروندان، در اکثر شهرهای کوردستان دو برادر به نامهای امیر محمدی ۲۰ ساله و پوریا محمدی ۲۳ ساله اهل شهر قروه، توسط اداره اطلاعات حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.

باید خاطرنشان کرد؛ بازداشت شده گان پس از بازداشت، به مکانی نامعلوم انتقال داده شده و از شرایط و اتهامات وارده به آنها هیچ اطلاعی در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید