یک شهروند اهل سنندج درتهران بازداشت شد

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۳۰م آبان ماه سال ۱۴۰۱خورشیدی، یک شهروند بنام مینا بوکایی اهل شهرستان سنندج(سنه) وساکن شهر تهران، در رابطه با تجمعات اعتراضی عمومی در شهرهای کوردستان و ایران توسط نیروهای سرکوبگر حکومت ایران با ضرب و شتم بازداشت شد.

لازم به یادآوری است که، تا لحظه تنظیم این خبر از سرنوشت و محل حبس این شهروند هیچ اطلاعی در دست نیست.

ع. ر

دیدگاهتان را بنویسید