جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباراعتراضات سراسریبازداشتبی خبریسلایدرمدنی

یک شهروند اهل سنندج درتهران بازداشت شد

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۳۰م آبان ماه سال ۱۴۰۱خورشیدی، یک شهروند بنام مینا بوکایی اهل شهرستان سنندج(سنه) وساکن شهر تهران، در رابطه با تجمعات اعتراضی عمومی در شهرهای کوردستان و ایران توسط نیروهای سرکوبگر حکومت ایران با ضرب و شتم بازداشت شد.

لازم به یادآوری است که، تا لحظه تنظیم این خبر از سرنوشت و محل حبس این شهروند هیچ اطلاعی در دست نیست.

ع. ر

Related posts

بازداشت یک شهروند فعال مذهبی در پیرانشار

Rahim Kholafai

نیروهای نظامی ترکیه يك مركز آموزشی در شمال كوردستان را ویران کردند

اخراج صدها کارگر کارخانه دستکش حریر ارومیه از کار