زخمی شدن یکی دیگر از شهروندان در بوکان با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر

ک.م.م.ک:

سەشنبە اول آذر ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند اهل بوکان بە اسم جعفر فقهی با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی سرکوبگر حکومت ایران مجروح شد.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر این خبراز وضعیت سلامت شهروند مذکور اطلاعی در دست نیست.

لازم بە یادآوری است کە، چهارشنبە ۲۰ آبان ماە، کمال فقهی برادر نامبردە، روی پشت بام منزلش مورد هدف تیراندازی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید