دیولان؛ جان باختن یک شهروند دیولان توسط نیروهای سرکوبگر حکومت جمهوری اسلامی

ک.م.م.ک:

یکشنبە ۲۹ آبان ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، در جریان اعتراضات سراسری ایران و بە حمایت از خیزش مردم مهاباد در شهر دیولان(دهگلان)، نیروهای سرکوبکر جمهوری اسلامی یک شهروند بە اسم محسن نیازی را کشتند.

بر اساس گزارش، صبح یکشنبە با شروع اعتراضات در دیولان نیروهای سرکوبگر و اشغاگر جمهوری اسلامی با فرمان آتش بە اختیار برروی معترضین آتش گشودە کە با اصابت یک گلولە بە محسن نیازی، نامبردە بە شدت زخمی شدە و بە بیمارستان کوثر سنندج(سنە) منتقل شد.
لازم بە ذکر است کە، شب یکشنبە این شهروند بر اثر شدت جراحات جان حود را از دست داد و اکنون نیروهای امنیتی ایران، قصد ربودن پیکر بی جان وی در بیمارستان کوثر را دارند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید