اعلام مشخصات یک شهروند جان باختە دیگر در بوکان

ک.م.م.ک:

جمعە ۲۷ آبان ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای سرکوبگر ایران با آتش بە اختیار خود در میدانهای شهر بوکان یک شهروند بە اسم مصطفی شعبانی را کشتند.

بر اساس گزارش، با شدت گرفتن اعتراضات در کوردستان و شهر بوکان، نیروهای مسلح و سرکوبگر جمهوری اسلامی بە سوی جمعیت معترض بدن هدف شلیک کردە و موجب کشتە شدن چند تن از شهروندان و زخمی شدن چندین تن شدند.

لازم بە ذکر است کە، مصطفی شعبانی دارای معلولیت جسمی و ذهنی بودەاست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید