در جمعە خونین کوردستان دو شهروند دیگر در مهاباد جان باختند

ک.م.م.ک:

جمعە ۲۷ آبان ۱۴۰۱ خورشیدی، در پی تیراندازی سرکوبگران جمهوری اسلامی ایران بە شهروندان کوردستان، دو شهروند اهل مهاباد بە اسامی کمال احمد پور فرزند طاهر و مهران رحمانی جان باختند.

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، مهران رحمانی کە باشلیک اسلحە جنگی نیروهای سرکوبگر بە شدت زخمی شدە بود بە بیمارستانی در اورمیە منتقل شد.
نامبردە بر اثر شدت جراحات بعد چند ساعت در بیمارستان، جان باخت.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید