جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباراعتراضات سراسریترور و ناپدیدشدگان قهریخودکشی و قتلسلایدرقتلکشته شدهمرد

در جمعە خونین کوردستان دو شهروند دیگر در مهاباد جان باختند

ک.م.م.ک:

جمعە ۲۷ آبان ۱۴۰۱ خورشیدی، در پی تیراندازی سرکوبگران جمهوری اسلامی ایران بە شهروندان کوردستان، دو شهروند اهل مهاباد بە اسامی کمال احمد پور فرزند طاهر و مهران رحمانی جان باختند.

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، مهران رحمانی کە باشلیک اسلحە جنگی نیروهای سرکوبگر بە شدت زخمی شدە بود بە بیمارستانی در اورمیە منتقل شد.
نامبردە بر اثر شدت جراحات بعد چند ساعت در بیمارستان، جان باخت.
م.ه

Related posts

آزای موقت یکی از معترضان در شهر سقز

Bilal Enferadi

تبرئه شدن حبیب ملکی نیا بعد از قتل دخترش

جوانرود؛ شلیک مستقیم نیروهای نظامی جان یک شهروند را گرفت