کشتە شدن دومین شهروند در کامیران با شلیک نیروهای سرکوبگر ایران

ک.م.م.ک:
چهارشنبه ۲۵ آبان ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت برهان کرمی اهل روستای یوزیدر از توابع کامیاران، با شلیک مستقیم گلوله جنگی نیروهای سرکوبگر حکومت جمهوری اسلامی ایران در جریان اعتراضات سراسری کشته شد.

در چهارچوب این خبر؛ سه شنبه ۲۴ آبان نیز ۴ تن از شهروندان کوردستان، در جریان تجمعات اعتراضی جانباختن.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید