سقز؛ بازداشت یک دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

ک.م.م.ک:

سه شنبه ۱۷ آبان ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، مهنار یار احمدی ۲۲ ساله اهل شهر سقز و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کوردستان به اداره اطلاعات حکومت جمهوری اسلامی ایران احضار شده و بازداشت شد.

باید خاطرنشان کرد؛ پس از بازداشت نامبرده هیچ اطلاعی از شرایط و اتهامات وارده در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید