سنندج؛ واران محمدنژاد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

ک.م.م.ک:

روز سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ خورشیدی، “واران محمدنژاد”، دانشجوی ارشد رشته هنر دانشگاه یزد و از اعضای شورای فرهنگی اجتماعی نوژین، با تودیع قرار وثیقه موقتاً آزاد شد.

بر اساس گزارشات، واران محمدنژاد روز پنجشنبه توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده بود.

لازم به ذکر است که، سه تن از اعضای خانواده واران محمدنژاد به نام های “سحر وهابی” مادر واران، “ویدا محمدنژاد”خواهر واران، و “پیام میری” همسر واران، روز یکشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

ب.ا

دیدگاهتان را بنویسید