موج گسترده بازداشت شهروندان در شهرهای کردستان

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، در چند روز گذشته چندین شهروند در شهرهای مختلف کوردستان توسط نیروهای امنیتی ایران که در اعتراضات گسترده علیه قتل ژینا امینی توسط حکومت ایران شرکت کرده بودند بازداشت شده اند.

شاهیندژ (سایانقالا): سه شنبه ۱۰ آبان

  1. “کیوان جبرئیلی” فرزند ایوب
  2. افشین زارعی فرزند سعید اهل روستای آق تپه

ایلام، آبدانان: سه شنبه ۱۰ آبان

  1. “بهروز حیدری” قهرمان پرورش اندام
  2. “صادق قنبرزاده” ورزشکار
    ب.ا

دیدگاهتان را بنویسید