جمعیت حقوق بشر کوردستان
اعتراضات سراسریبازداشتسلایدر

ادامه بازداشت ها در شهر های مختلف کوردستان

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش های دریافتی طی چند روز گذشته چندین شهروند در شهرهای مختلف کوردستان توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند که اسامی این افراد به شرح زیر می باشد؛

مهاباد
۱.هژار محمود رش
۲.هاوار حق پرست ، ۱۵ ساله
۳.هیمن چراغ زاده

اورمیه

۱.نیهاد میرزایی
۲. عمران میرزایی
۳.مهرداد ابراهیمی
۴. پیمان ابراهیمی
۵. کامران منصوری

سنندج(سنه)
۱. رامیار منبری ، فرزند نجم الدین
۲. فرید منبری، فرزند فاروق
) اهل روستای “نییه ر”)

لازم به ذکر است که تا لحظه انتشار این خبر از سرنوشت و وضعیت سلامتی این شهروندان هیچ اطلاعی در دسترس نمی باشد.

ک.م

Related posts

کیوان مینویی فعال مدنی و مدرس زبان کوردی به زندان منتقل شد

بانە زخمی شدن دو کولبر با شلیک مستقیم گلوله نیروهای هنگ مرزی

Rahim Kholafai

نیروهای امنیتی حکومت ایران در سنندج یک دختر ۱۵ سالە را ربودند