ادامه بازداشت ها در شهر های مختلف کوردستان

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش های دریافتی طی چند روز گذشته چندین شهروند در شهرهای مختلف کوردستان توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند که اسامی این افراد به شرح زیر می باشد؛

مهاباد
۱.هژار محمود رش
۲.هاوار حق پرست ، ۱۵ ساله
۳.هیمن چراغ زاده

اورمیه

۱.نیهاد میرزایی
۲. عمران میرزایی
۳.مهرداد ابراهیمی
۴. پیمان ابراهیمی
۵. کامران منصوری

سنندج(سنه)
۱. رامیار منبری ، فرزند نجم الدین
۲. فرید منبری، فرزند فاروق
) اهل روستای “نییه ر”)

لازم به ذکر است که تا لحظه انتشار این خبر از سرنوشت و وضعیت سلامتی این شهروندان هیچ اطلاعی در دسترس نمی باشد.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید