نيروهای امنيتی یک روحانی کورد و همسرش را در پیرانشهر بازداشت کردند

ک.م.م.ک:

پنجشنبه ۲۸ مهرماه سال ۱۴۰۱خورشیدی، یک شهروند روحانی به نام “زانا خوشامن ” و همسرش به نام “سنور قادری ” با یورش نیروهای سرکوبگر امنیتی ایران در شهر پیرانشهر(پیرانشار) بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

لازم به ذکر است که، تا لحظه نگارش این گزارش ازعلت بازداشت و اتهامات وارده بر این روحانی کورد و همسرش هیچ اطلاعی در دست نیست.

ع .ر

دیدگاهتان را بنویسید