بازداشت خشونت بار ورزشکاران مطرح پارکور در بوکان توسط نیروهای امنیتی مسلح ایران

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش رسیدە KMMK، در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی، دو تن از برادران جلیلی از بنانگذاران و نمایندگان ورزش پارکور (David bell) فرانسوی در ایران، بە دلایل نامشخصی در باشگاە ورزشی حود در شهر بوکان باتوسل بە خشونت از سوی نیروهای مسلح ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بازداشت و بە مکان نامعلوی منتقل شدند.

یک منبع نزدیک بە این خانوادە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت: شب مذکور ساعت حدود ۲۱ دەها تن از نیروهای ادارە اطاعات بە باشگاە محل ورزش برادران جلیلی یورش بردە و بە ضرب و شتم و تخریب وسائل باشگاە قصد بازداشت نامبردگان را داشتند کە از سوی برادران جلیلی از مامورین، درخواست حکم بازرسی ورود و جلب شد اما مامورین با بی اعتنایی و افزایش خشونت با نامبردگان درگیر شدە و پس از تیراندازی دو تن از برادران بە اسامی سامان و بهنام جلیلی را بازداشت کردە و برادر دیگر آنها بە اسم سیروان جلیلی مفقود شدە و تاکنون از وی اطلاعی در دست نیست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید