آزادی دو شهروند در سنندج و قطور با قید وثیقه و بازداشت کماکان یک شهروند زن اهل قطور

ک.م.م.ک:

شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۱ خورشیدی، یک دانشجو ۲۰ ساله با هویت “پردیس جاوید” که در جریان تظاهرات سراسری کوردستان و سایر ملت‌های ایران علیه قتل حکومتی ژینا امینی در شهر سنندج (سنه) بازداشت شده بود، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

شایان ذکر است، پردیس جاوید توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران با شلیک مستقیم گلولە در سنندج (سنه) زخمی شدە بود. ماموران امنیتی حکومت ایران به خانەای کە نامبرده در آن پناە گرفتە بود یورش برده و با وجود اینکه زخمی بود وی را بازداشت کردند.

در خبری دیگر و در همین رابطه، یک پدر و دختر اهل قطور با اسامی “عیسی هادی‌زاده و نگار هادی‌زاده” نیز در مورخه ۲۰ مهرماه توسط نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه حکومت نامشروع ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
برخی از گزارشات محلی در مورد آزادی “عیسی هادی‌زاده” در روز بعد از بازداشت یعنی ۲۱ مهرماه اطلاع رسانی کرده‌اند، اما نگار هادی‌زاده دختر نامبرده، کماکان در بازداشت این نیروها به سر می‌برد.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید