مریوان؛ بازداشت یک شهروند در محل کارش

ک.م.م.ک:

پنجشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت “محمد نجاری” اهل مریوان در محل کار خود در شهرک صنعتی مریوان توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد.

شایان ذکر است که، نامبرده به دلیل شرکت در اعتراضات مردمی در کوردستان و ایران بدون ارائه هیچگونه مدرکی بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شد.

تا لحظه تنظیم این خبر از سرنوشت و محل نگهداری نامبرده اطلاعی در دست نیست.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید