بازداشت و بی خبری از سرنوشت امید محبی

ک.م.م.ک:

یک شهروند با هویت امید محبی اهل دیولان توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است.

بنابرگزارشات دریافت شده، نامبرده در جریان سرکوب تجمعات اعتراضی مردم به قتل حکومتی ژینا امینی، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده، و به مکانی نامعلوم انتقال داده شده است.

باید خاطرنشان کردکە، با وجود گذشت چندین روز از تاریخ بازداشت نامبرده، تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی، از شرایط کنونی وی دردست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید