احراز هویت ۶ نفر دیگر از ربودە شدەگان اعتراضات سراسری

ک.م.م.ک:

دوشنبە ۴مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در کرج، یک شهروند بە نام “عرفان کهزاد” اهل کامیران کە در جریان اعتراضات بە کشتن ژینا امینی دختر ۲۲ سالە سقزی توسط گشت ارشاد در تهران، زخمی شدە بود، ربودە و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

همچنین سە شهروند دیگر اهل کامیران بە اسامی “فرزین موفقی، دبیر زبان انگلیسی، خبات مظفری و امیر ندیمی” از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و از سرنوشت آنان اطلاع دقیقی در دسترس نیست.

در همین رابطه روز دوشنبه چهارم مهرماه، مهدی جوانمردی، فعال مدنی اهل شهرستان دهگلان در ارتباط با اعتصابات و اعتراضات به قتل حکومتی ژینا امینی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و از سرنوشت وی اطلاعی در دسترس نیست.

لازم بە ذکر است کە، پنج شنبە ۳۱ شهریور شهروندی اهل پیرانشهر (پیرانشار) بە نام “اسماعیل نبی زادە” ٢٩ سالە و متاهل، توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و از محل نگهداری و وضعیت وی تاکنون هیچ اطلاعی در دست نمی باشد.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید