تکاب؛ بی اطلاعی از سرنوشت دوشهروند معترض بازداشت شده

ک.م.م.ک:

سه شنبه ۲۹ شهریورماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، دو شهروند به نامهای، میلاد امانی و منوچهر یعقوبی، اهل تکاب از سوی نیروهای سرکوبگر حکومت ایران بازداشت شدند.

بنابرگزارشات دریافتی؛ بازداشت آنها به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی، به قتل حکومتی ژینا امینی بوده،و باوجود گذشت چندین روز از زمان بازداشت آنها، هیچ اطلاعاتی از شرایط و محل نگهداری آنها در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید