جمعیت حقوق بشر کوردستان
خودکشی و قتلزنسلایدرقتل

مهاباد؛ قتل یک شهروند زن توسط سرکوبگران حکومت ایران

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی، در ادامه سرکوب و بازداشت شهروندان معترض به کشته شدن ژینا امینی توسط گشت ارشاد جمهوری اسلامی، شهروندی با هویت هاجر عباسی (دایه هاجر) اهل مهاباد، به ضرب گلوله نیروهای سرکوبگر حکومت ایران کشته شد.
گفتنی است وی شهروند سالخورده ای بود که مورد اصابت مستقیم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان باخت.

گ.ب

Related posts

نامە سرگشادە بزرگان شهرستان آبدانان و جوانان مبارز بە افکار عمومی، نهادهای امنیتی و فرماندهی سپاە امیرالمومنین ایران در ایلام:

یک شهروند به یک سال حبس محکوم شد

کرج؛ حکم قتل حکومتی یک شهروند اجرا شد

Bilal Enferadi