زخمی شدن ۱۷ تن در سقز و جو شدید امنیتی در سنندج

ک.م.م.ک:
بر اساس گزارش دریافتی در جریان تجمع و اعتراضات مردمی شهر سقز به قتل ژینا امینی توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران، دستکم ۱۷ تن زخمی شده‌اند.
لازم به ذکر است که اعتراضات مردمی در اغلب خیابانهای پررفت و آمد منتهی به ادارات امنیتی و انتظامی حکومت ایران در شهر سقز مشهود بوده و نیروهای نظامی جدایی از پرتاب گاز اشک آور ، با استفاده از سلاح های ساچمه‌ای به سمت معترضین شلیک کرده و ۱۷ تن را زخمی کرده‌اند.
بر اساس گفته‌های یک شاهد محلی تعداد زیادی از زخمیها زن هستند و حضور زنان در اعتراضات بسیار چشمگیر است.
در برخی از مناطق نیروهای نظامی اقدام به شلیک هوایی کرده و با سنگ مردم را هدف قرار داده‌اند.
تا لحظه انتشار این خبر جو امنیتی شدیدی بر شهر سقز حاکم بوده و اعتراضات مردمی همچنان ادامه دارد. لازم به ذکر است که شهر سنندج نیز توسط نیروهای امنیتی و نظامی ایران به محاصره درآمده و رفت و آمد مردم بسیار محدود شده است.
بر اساس گزارش، مردم سنندج نیز یک تجمع اعتراضی را برنامه‌ریزی کرده‌اند.
فضای شهرهایی نظیر مریوان، مهاباد، بانه و سردشت نیز ملتهب گزارش شده است، ولی تاکنون مردم معترض به سطح خیابانها نیامده و هر لحظه احتمال شکل‌گیری اعتراضات مردمی در این شهرها میرود.
ج.ع

دیدگاهتان را بنویسید