یک کشتە و یک زخمی در پی انفجار گلولە جنگی در گیلانغرب

ک.م.م.ک:
پنج شنبە ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی، انفجار یک گلولە جنگی عمل نکردە و بە جا ماندە از دوران جنگ ایران و عراق، باعث جان باختن یک جوان ۳۲ سالە، اهل روستای “گراویان” از توابع گیلانغرب بە نام “رضا آقایی” و جراحت شدید مادر وی شد.

بر اساس گزارش، وضعیت عمومی مادر این شهروند جان باختە، بسیار وخیم گزارش شدە و وی را بەیک بیمارستان در شهر کرماشان جهت مداوا منتقل کردەاند.

شایان ذکر است کە، رویداد فوق الذکر بعداز ظهرروز پنج شنبە در روستای گراویان روی دادە است درحال کە این دومین رویداد در ماە شهریور میباشد کە باعث جان باختن شهروندان توابع شهرستان گیلانغرب میشود.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید