اقدام بە خودکشی یک پناهجوی کورد در یکی از کمپهای کشور آلمان

ک.م.م.ک:

شنبە ۱۹ شهریور سال ۱۴۰۱ خورشیدی برابر با ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی، یک پناهجوی کورد اهل شاآباد استان کرماشان بە نام “فردین صفاری نیا” ٢٣ سالە در کمپ پناەجویان شهر هام(Hamm) آلمان اقدام بە خودکشی کرد.

بر اساس گزارش، نامبردە بامداد روز شنبە با زدن رگ دست خود اقدام بە خودکشی کردە کە با هوشیاری هم اتاقی هایش نجات پیدا کردە و بە یمارستانی در شهر هام(Hamm) منتقل شد.

لازم بە ذکر است کە، فردین صفاری نیا دانشجوی کورد یارسان در رشتە مهندسی صنایع در دانشگاە کوردستان بودە کە بر اثر فشار حکومت جمهوری اسلامی ایران از دانشگاە اخراج شدە و سال جاری میلادی درخواست پناهندەگی خود را بە سازمان پناهندگان کشور آلمان تقدیم کردە و مدتی پیش درخواستش از سوی دولت آلمان رد شدە است.

نامبردە بر اثر فشار روحی ناشی از رد درخواست پناهندەگیش و نا امیدی از طولانی شدن پروسە اقامتش اقدام بە خودکشی کردە است.

شایان ذکر است کە، نامبردە توسط کادر درمان بیمارستان معالجە شدە و اکنون تحت نظر پزشک می باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید