جان باختن شلیر رسولی در راە حفاظت از خود در برابر تجاوز

ک.م.م.ک:

پنج‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند زن با هویت “شلیر رسولی”، ۳٦ ساله، متاهل، دارای دو فرزند، اهل روستای “چشمیدر” از توابع سولاوا ساکن مریوان که از ترس “تجاوز”، خود را از پنجره منزل به پایین پرتاب کردە بود، جان خود را از دست داد.

بر اساس گزارش های دریافتی ، شنبه هفته جاری، یک مرد با هویت “گوران قاسم پور “، اهل روستای “گوشخانی” قصد تعرض به شلیر رسولی را داشته و این زن برای نجات خودش و از ترس آبرو ، خود را از پنجره منزل به پایین پرتاب کردە بود.

لازم به ذکر است کە، این شهروند به دلیل شدت جراحات به بیمارستانی در سنندج (سنه) منتقل شده بود که متاسفانه امروز جان خود را از دست داد.

در همین رابطە در شهر مریوان تعدادی از فعالین مدنی و شمار زیادی از زنان خشمگین بە خون خواهی شلیر رسولی و بە نشانە اعتراض بە نبود امنیت برای زنان در جامعە بە خیابان آمدە و خواهان بر قراری امنیت در سطح جامعە هستند.

شایان ذکر است که، بە دلیل عدم وجود قانونهای حمایتی در جمهوری اسلامی جهت حفاظت از حقوق زنان، متاسفانه سالیانه شاهد قربانی شدن و نقض حقوق زنان در جامعه ایران و کوردستان هستیم.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید