مهدی صیفی به زندان منتقل شد

ک.م.م.ک:
دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ شمسی، مهدی صیفی، عضو کمپین “ژیانه‌وه‌ی کوردستان” پس از احضار به اجرای احکام دادگاه انقلاب ایران در شهر سنه (سنندج) بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان ایران در این شهر منتقل شد.

دادگاه انقلاب ایران به ریاست قاضی “سعیدی” این فعال مدنی را به اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران” و “تشکیل کمپین ژیانه‌وه‌ی کوردستان” به دو سال حبس تعزیری محکوم و این حکم روز پنج‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ سال جاری به وی ابلاغ شده بود.
لازم به ذکر است پس از اعتراض نامبرده به حکم صادره، حکم حبس آقای صیفی در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر ایران در شهر سنه به پنج ماه حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی به مدت چهار سال تغییر یافت.
مهدی صیفی شنبه ۴ اردیبهشت‌ ١٤٠٠ بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و پس از اتمام دوران بازجویی با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
ج.ع

دیدگاهتان را بنویسید