جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارسلایدرکولبر زخمی شدەکولبران

تداوم زخمی شدن کولبران در مرز نوسود

ک.م.م.ک:

پنج شنبه ۱۰ شهریور ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای هنگ مرزی حکومت ایران، با شلیک مستقیم یک کولبر را با هویت «ایوب مولودی» اهل روستای «تین» از توابع شهرستان پاوه هدف گلوله قرار دادند.

بنابرگزارشات دریافتی؛ نامبرده در منطقه مرزی «میله» نوسود، بدون اخطار اولیه زیر آتش مستقیم گلوله قرار گرفته، که به موجب آن، نامبرده از ناحیه ران و دست به شدت زخمی شده است.

باید خاطرنشان کرد کە، نامبرده جهت درمان پزشکی به بیمارستان قدس در شهر پاوه انتقال داده شده است.
ا.ح

Related posts

جلوگیری از برگزاری مراسم مذهبی و تاریخی کومسای

بازداشت ١٥ کارگر کارخانە نيشكر هفت تپه از سوى نيروى انتظامى

کوردستان/ ‏اعتصاب سراسری معلمان آغاز شد