گزارش نقض حقوق بشر در ماه آگوست ۲۰۲۲

گزارش نقض حقوق بشر در ماه آگوست ۲۰۲۲، تلاش جمعیت حقوق بشر کوردستان ست کە با استناد به گزارش های که این سازمان حقوق بشری جمع‌آوری کرده است، جمع بندی شده است.

این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری، گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض کرده و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از سوی حکومت ایران انجام می‌گیرد.

اعدام

در ادامه سیاستهای غیر انسانی و خصمانه حکومت ایران در این ماه نیز شاهد اعدام ۲ نفر از هموطنان بودیم.

دستگیری و زندان

دستگیری و زندانی‌کردن شهروندان در این ماه نیز کماکان رو‌به افزایش بوده و
طبق آمار جمع بندی شده در این ماه به طور کلی ۶۸ تن از هموطنان مان در شرق کوردستان بازداشت شده اند که از این تعداد ۹ نفر به حبس محکوم گردیده اند. ۴ تن از بازداشت شده‌گان زن بوده که از این میان ۳ تن از آنها به حبس محکوم شد‌ه‌اند. همچنین ۴ کولبر نیز بازداشت شد‌ند.

کولبران و کاسبکاران

شلیک مستقیم نیروهای مسلح سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به کشته شدن ۷ کولبر و زخمی شدن ۱۶ کولبر انجامید. که در مجموع ۲۳ تن زخمی و کشته شده‌اند.

قتل و خودکشی

شمار خودکشی‌ها کماکان رو به افزایش است و متاسفانه شاهد افزایش خودکشی شهروندان و بخصوص نوجوان زیر سن ۱۸ سال بودە‌ایم. در این ماە بیشتر از ۸ نوجوان زیر سن ۱۸ سال خودکشی کرده اند و بیشتر از ۲ زن کشته شده و بیش از ۴ زن دیگر نیز اقدام به خودکشی کرده اند، همچین ۱ مرد کشته شده و ۲۲ مرد اقدام به خودکشی کرده اند.

مین

براساس گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان در این ماه ۳ تن از هموطنان بر اثرانفجار مین به شدت مجروح شده و ۱ نفر نیز جان خود را ازدست داده است.

شلیک به مردم عادی

در ادامه تداوم برنامه سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی ایران در جهت نابودی و کشتار مردم، ۱ نفر هدف شلیک مستقیم این نیروها قرار گرفت و کشته شد.

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان، از جامعە و ملت کوردستان میخواهد، جهت دستیابی بە حقوق قانونی و طبیعی خود کوشا بودە و هرگونە موارد نقض حقوق بشر را رسانەای کردە و جهت ایجاد جامعەای آزاد کوشا باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردسـتان

دیدگاهتان را بنویسید