زندان اوین، آزادی مسعود نیکخواه و شعبان محمدی با تودیع قرار وثیقه

ک.م.م.ک:

شنبه ۲۹ مرداد ماه سال ۱۴۰۱ شمسی، دو عضو انجمن صنفی معلمان در شهر مریوان با هویت، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی پس از گذشت ۱۰۰روز بازداشت از زندان آزاد شدند.

بنابرگزارشات رسیده، نامبرده گان با تودیع قرار وثیقه دو ملیاردی، به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی، از زندان اوین‌ آزاد شداند.

باید خاطرنشان کرد؛ این دو فعال صنفی شنبه ۱۴ خرداد ماه در طی یک تماس تلفنی با خانواده خود از انتقال به بند امنیتی زندان اوین خبر داده ، پس از اتمام باز جوی به بند عمومی در این‌ زندان ‌انتقال داده شده بودند.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید