محکومیت جزای نقدی برای یک شهروند اهل مهاباد

ک.م.م.ک:
سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند اهل مهاباد با هویت “شپول خضری” از بازداشت‌شدگان دی‌ماه ١٣٩٩ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب حکومت ایران در اورمیه به پرداخت ۶ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

براساس گزارش، نامبرده در جلسه دادگاهی که به ریاست قاضی “مسعود رجبی” در مورخه ۲۳ فروردین سال جاری در شعبه اول دادگاه انقلاب حکومت ایران در اورمیه انجام گرفت، به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به پرداخت جزای نقدی ۶ میلیون تومانی محکوم و از اتهام “عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران” تبرئه شد.

این شهروند در ۲۳ مرداد جهت واریز جزای نقدی، خود را به شعبه ٩ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب جمهوری اسلامی ایران در اورمیه معرفی کرد.

باید خاطر نشان کرد که، نامبرده در ۲۰ دیماه ١٣٩۹ خورشیدی، بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ایران در اورمیه منتقل شد. وی نهایتا در ۲۵ بهمن‌، پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان حکومت ایران در اورمیه منتقل و در ۱۷ اسفند همان سال با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

گ.ب