قادر عبدالله زاده به زندان ارومیه انتقال دادە شد

قادر عبدالله زاده دانشجوی زندانی اهل ارومیه پس از گذشت دو ماه از تاریخ بازداشت به زندان ارومیه منتقل شد.
به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر، قادر عبدالله زاده اواسط مهرماه از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و پس از حدود پنجاه روز انفرادی و بازجویی به زندان ارومیه منتقل شد.
“اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” اتهامی است که از سوی شعبه شش بازپرسی دادگاه انقلاب ارومیه به این دانشجوی کرد تفهیم شده است.
عبدالله زاده، دانشجوی رشته شیمی دانشگاه مهاباد، هم اینک علیرغم اصل تفکیک جرائم در بند چهار زندان ارومیه و همراه با مجرمان غیرسیاسی در حال تحمل دوران بازداشت و انتظار برای تاریخ دادگاه است.