خودکشی دو شهروند اهل ایلام و یک شهروند اهل پاوه بە دلیل بیکاری و فقر

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ خورشیدی، بر اساس اخبار رسیده، “علی محمد کریمی” متاهل و پدر دو فرزند و همچنین در روز یکشنبه‌ ۱۶ مرداد “محمدمنصوری” شهروند ۳۲ ساله، فرزند علی‌اکبر، متاهل و دارای دو فرزند خودکشی کرده و به زندگی خود پایان دادند.

براساس گزارش، نامبردگان هر دو اهل شهرستان “چوار” از توابع ایلام بوده و در پتروشیمی شهرستان “چوار” کار می‌کردند. این دو شهروند با وجود سابقه چندین ساله کار در پتروشیمی از کار خود اخراج شده و به دلیل بیکاری و مشکلات شدید اقتصادی اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان دادند.

در گزارشی دیگر، در ۱۶ مرداد، یک کولبر با هویت “فاضل حسنی” فرزند محمد سلیم، اهل پاوە و ساکن کرماشان بە دلیل بیکاری و فقر اقدام بە خودکشی کرد.

گفتنی است که، نامبرده قبل از خودکشی در یک ویدیو دلیل خودکشی خود را بستن مرزها و بیکاری خود عنوان کردە است.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید