جمعیت حقوق بشر کوردستان
بانک زندانیان سیاسی و اعدامدیگرسلایدرقصاصمحکوم بە اعدام

اورمیه؛ انتقال یک زن به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

ک.م.م.ک:

سه شنبه ۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۱ شمسی، یک شهروند با هویت
«فرانک بهشتی » اهل شریف آباد شهرستان تکاب به سلول انفرادی جهت اجرای حکم‌اعدام انتقال داده شد.

بنابرگزارشات دریافتی؛ نامبرده تا پایان روز جاری جهت جلب رضایت شاکیان فرصت دارد،

نامبرده، پنج سال پیش به اتهام قتل همسر خود بازداشت شده و ازسوی دادگاه قضایی حکومت ایران به اعدادم محکوم گردید.
ا.ح

Related posts

روز زن یادآور تدام رنج‌ زنان کوردستان است

اعدام یک زندانی در زندان دیزل آباد کرماشان

چنگیز قدم خیری پس از ۱۱سال زخم دیرینه‌اش را جراحی کردند

Bilal Enferadi