خودکشی یک شهروند کورد در تهران

ک.م.م.ک:

پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت” خدارحم محمودی” اهل روستای ” که کلیاوا” از توابع سروآباد به زندگی خود پایان داد.

بر اساس گزارش های دریافتی آقای محمودی که ساکن تهران می باشد بر اثر فشارهای اجتماعی و مشکلات خانوادگی اقدام به خودکشی کرده است .

شایان ذکر است که وی از طریق حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داد است .

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید