چنگیز قدم خیری پس از ۱۱سال زخم دیرینه‌اش را جراحی کردند


ک.م.م.ک:
بنابر گزارش سازمان حقوق بشر کوردستان،چنگیز قدم خیری، که‌ قبلا زندانی سیاسی بوده ۱۱سال قبل هنگام بازداشت کردنش مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود و به‌ مدت ۱۱سال در زندان‌های حکومت ایران در شهرستان‌های سنندج، مسجدسلیمان و اهواز دربند بود.
درمورخ ۷ تیرماه سالجاری دربیمارستانی دراقلیم کوردستان پزشکان مرمی گلوله ۱۱ساله را از بدن وی بيرون آوردند.
قابل اشاره است که این زندانی سیاسی در اسفندماه سال ۱۴۰۰ با قرار وثیقه‌ی یک میلیارد تومانی به منظور انجام‌ عملیات جراحی آزاد گردید؛ولی بناچار ایران را ترک کرد.
چون وزارت اطلاعات میخواست عملیات جراحی زیرنظر وکنترل آن وزارتخانه انجام شود، اما آقای قدم خیری می‌ترسید که در زمان جراحی عمدا وی را بکشند.
نامبرده از طرف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اتهام تبلیغ علیه امنیت ملی وعضویت در یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون ایران وتبعید به زندان حکومت ایران در مسجدسلیمان در استان خوزستان محکوم شده بود.
ع.ر