جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارکولبر کشتە شدەکولبران

اورمیه؛ پیدا شدن جسد بی‌جان سومین کولبر مفقود شده

ک.م.م.ک:
دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ خورشیدی، جسد بی‌جان کولبر مفقود شده با نام اسعد سیدانی‌فرد، فرزند رحیم، پدر سه‌ فرزند و اهل روستای “باوان” از توابع مرگور اورمیه بعد از گذشت ۱۶۰ روز در روستای مرزی گَلِشم واقع درجغرافیای کنونی ترکیە پیدا شد.

بر اساس گزارش، جسد بی‌جان “اسعد سیدانی‌فرد” که ۱۶۰ روز پیش در نوارمرزی ترکیه در دره “بنار” به همراه دو کولبر دیگر مفقود شده بود، در تاریخ ذکر شده، پیدا شد.

شایان ذکر است که، “اسعد سیدانی‌فرد” به همراه “بهلول سیدانی‌فرد” و “بارزان میهنی” در مورخه ٢٣ دیماه سال ۱۴۰۰، در دره “بنار” بر اثر طوفان راه خود را گم گرده و ناپدید شده بودند.

جسد بی‌جان بارزان میهنی بعد از ۱۱۴ روز و جنازه بهلول سیدانی‌فرد پس از ۱۳۵ روز نیز در روستای گَلِشم پیدا شد.

گ.ب

Related posts

یک پناهجوی سیاسی کورد در ترکیه در معرض خطر دپورت قرار دارد

مجروح شدن کولبر دیگری در سردشت

خودکشی یک مرد مسن در شهرستان مهاباد