حکم اعدام دوازده شهروند بلوچ اجرا شد

ک.م.م.ک:
دوشنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱ شمسی، حکم اعدام ۱۲ زندانی بلوچ، با اتهامات “قتل” و “مواد مخدر” به دستور مقامات قضایی ایران در سیستان و بلوچستان اجرا شد.
هویت افراد متهم به قتل به شرح زیر است:

۱- محمدعلی کهرازهی فرزند گل محمد، ساکن خاش، با اتهام “قتل” در سال ١٣٩٨ بازداشت شده است.
۲- “محمدعمر کهرازهی” فرزند گل محمد، ساکن خاش، در سال ١٣٩٨ به همراه برادرش محمدعلی بازداشت شده است.
۳- “مهدی نصیری” ۳۶ ساله، اهل زابل ، در سال ۹۷ بازداشت شده است.
۴_ “عیسی صفری” اهل دُزاپ.
۵_ “حمیدالله پالیز” اهل دُزاپ.

همچنین هویت افراد اعدام شده به جرایم مربوط به مواد مخدر به شرح زیر است:
۱- ابراهیم غلجایی ۲۵ ساله، اهل دُزاپ در سال ١٣٩٨ بازداشت شده بود
۲- جلیل گرگیج اهل دُزاپ در سال ١٣٩٨ بازداشت شده بود
۳- نصیر محمدانی فرزند اسلم، متاهل و اهل دُزاپ در سال ١٣٩٢ بازداشت و در زندان بسر میبرد.
۴- محمدنبی کبدانی روحانی اهل سنت، متاهل و ساکن دزاپ.
۵- دستگیر گرگیج فرزند عیدمحمد، ساکن زهک، از سال ١٣٩٨ در زندان حبس بود.
۶ابراهیم رخشانی، فرزند محمد ۳۲ ساله و متاهل، ساکن دزاپ. از سال ۱۳۹۸ در زندان حبس بود.

در ادامه باید افزود که یک زن با هویت م. گرگیج ، اهل روستای کهک از توابع شهرستان زهک که متهم قتل همسرش بود و از سال ۹۸ در زندان بسر میبرده است نیز اعدام شد.
باید خاطر نشان کرد که این زندانیان روز شنبه ۱۴ خرداد ماه جاری، به سلول انفرادی زندان مرکزی حکومت جمهوری اسلامی در شهر دُزاپ جهت اجرای حکم اعدام انتقال داده شده بودند.
ب.ا

دیدگاهتان را بنویسید