شهروندان خشمگین اجناس ضبط شدە خود را از پاسگاه انتظامی پس گرفتند و ماشین‌های آنان را بە اتش کشیدند

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است صبح روز شنبه ٢٦ تیرماه، در نزدیکی بازارچه دوپزه واقع در مرز قلادزی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجناس و وسایل کاسب‌کاران کورد را ضبط کردند کە با اعتراض کولبران و مردم مواجە شدند.

در گزارش آمده است کە هنگامی‌که صاحبان اجناس و جمعی از مردم برای باز پس گرفتن بار کولبران بە سوی پاسگاه رفتند با شلیک هوایی اقدام بە پراکنده نمودن مردم کردند که در نتیجه، مردم بە پاسگاه یورش بردند و درگیری‌هایی میان آنان و مأموران انتظامی به وقوع پیوست.

در گزارش آمده است کە مردم بە سوی نیروهای انتظامی هجوم ‌بردند و اجناس کاسب‌کاران و کولبران را پس گرفته و ماشین نیروی انتظامی را بە آتش ‌کشیدند.

لازم بە یادآوری است کە غروب روز هفتم تیرماه، تیراندازی مستقیم فرمانده‌ی پاسگاه انتظامی روستای گوزله به‌سوی دو برادر بە اسامی لطیف و رئوف علیخانی، موجب مرگ یکی از آنان شد و به دنبال آن، سربازان مستقر در محل نیز اقدام به تیراندازی نمودند که مرگ دیگر برادر کولبر کورد را در پی داشت. کە با اعتراض مردم مواجە شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان