حکم زندان «سردار موکریانی» توسط دادگاه تجدیدنظر ارومیه تائید شد

بر اساس گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر ارومیه‌ حکم زندان سردار عبدالله زاده (سردار موکریانی) شهروند شهرستان سردشت را تائید کرد.

در گزارش آمده است کە این فعال کورد سال گذشته از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم‌شده بود.

لازم بە ذکر است کە سردار موکریانی در حال حاضر در زندان مرکزی مهاباد در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.

این شهروند سال گذشته توسط نیروهای وابسته به اداره اطلاعات سردشت در محل کارش بازداشت‌شده بود وسایل شخصی وی به‌ویژه کتاب‌های نامبرده را با خود برده‌اند.

پس از چند جلسه محاکمه در دادگاه سردشت، عبدالله زاده با قرار وثیقه آزاد شد. سپس به اتهام «تبلیغات بر ضد رژیم» در دادگاه انقلاب مهاباد به سه ماه و یک روز زندان محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر ارمیە حکم دادگاه سردشت را تائید کرد.

لازم بە یادآوری است کە طی دو هفتە گذشتە نیروهای امنیتی در شهر پیرانشهر دو شهروند به نام‌های «رسول جولا و صلاح سخنور» بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کرده‌اند. پیش از آن نیز یک شهروند دیگر به نام عزیز آ شناور توسط اطلاعات سپاه در پیرانشهر بازداشت‌شده بود. دوشنبه هفته گذشته نیز در شهر سنندج نیز شهروندی به نام رضا زند کریمی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل‌شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان