جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربازداشتسلایدرمدنی

بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران

ک.م.م.ک:
چهارشنبە ۱۱خرداد ۱۴۰۱ خورشیدی, شهروندی با هویت «خالید قربانی» ساکن سنندج(سنە), سن ۲۶ سالە و اهل شهر کامیران(کامیاران) توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.

براساس گزارش, نامبرده در کامیاران بدون ارائە هیچ‌گونە حکم قضایی بازداشت، و بعد از آن جهت بازجویی بە بازداشتگاە ادارە اطلاعات حکومت ایران در شهر سنندج (سنه) انتقال دادە شد.

تا لحظە نگاراش این خبر هیچ خبری از دلیل بازداشت و اتهامات واردە علیه نامبرده در دسترس نیست.
ا.ح

Related posts

حکومت ایران دو جوان کورد را بازداشت کرد

جان باختن دو کۆلبەر در نوار مرزی نوسود و بانه

Bilal Enferadi

اورمیه؛ آزادی سه شهروند با تودیع قرار وثیقه