ممانعت مسئولان زندان ارومیه از ملاقات سامان نسیم با خانواده‌اش

مسئولان زندان ارومیه از ملاقات سامان نسیم، زندانی سیاسی کرد با خانوادەاش ممانعت به عمل آوردند.

بعد از آن که در روزهای اخیر خانواده‌ی سامان نسیم راهی ارومیه شدند تا با فرزند خود ملاقات کنند، اما بدون دلیل مشخصی از ملاقات آنها با وی ممانعت به عمل آمد.

خانواده‌ی نسیم از حدود یک ماه پیش تاکنون هیچ ملاقاتی به فرزند خود نداشته‌اند.

سامان نسیم، زمانی که ۱۷ سال داشت به اتهام عضویت در یکی از احزاب کردی بازداشت شد و دادگاه انقلاب مهاباد او را به اتهام عضویت در این حزب و فعالیت مسلحانه علیه سپاه پاسداران، “محارب” شناخت و به اعدام محکوم کرد.