تداوم بازداشت یک شهروند زن اهل مهاباد

ک.م.م.ک:
براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، سرنوشت یک شهروند زن با هویت شلیر احمدی فرزند مصطفی، متاهل و دارای دو فرزند، اهل قزلقُپ از توابع مهاباد، محبوس در مرکزی حکومت ایران در اورمیه نامعلوم است و وی همچنان در بازداشت بسر می‌برد.

براساس گزارش یک منبع موثق: نامبرده در فروردین سال جاری از زندان امنیتی حکومت ایران در شهر اورمیه به بند زنان زندان مرکزی ایران در اورمیه منتقل شد.


همچنین این منبع ذکر کرده است که، دادگاه برای آزادی موقت شلیر احمدی وثیقه سنگینی درخواست کرده به گونه‌ای که خانواده نامبرده تاکنون موفق به تامین آن را نشده‌اند.

تاکنون از دلیل دستگیری و اتهامات منتسبه علیه نامبرده هیچ اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است که، شلیر احمدی روز چهارشنبه ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۰ خورشیدی، بدون اعلام حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی ایران دستگیر و برای بازجویی بیشتر به زندان امنیتی ایران در اورمیه منتقل شد.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید