جمعیت حقوق بشر کوردستان با لوگوی جدید به فعالیت خود ادامه می دهد

جمعیت حقوق بشر کوردستان بنا به درخواست اعضای خود لوگوی خود را تغییر داد.


لازم به ذکر است که در کنگره دو سالانە این سازمان حقوق بشری که در سال 2021 برگزار شد، اعضا این سازمان رای به تغییر لوگو دادند و بر این اساس، هیئت مدیره ک.م.م.ک این درخواست را اجرا کرد.
تغییرات لوگو آغاز تغییرات عمده ای است که این سازمان حقوق بشری آنها را برنامه ریزی کرده است، توسعه فعالیت ها، آموزش حقوق بشر، ثبت موارد نقض حقوق بشر و … تنها بخش کوچکی از این تغییرات خواهد بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید