مجازات حبس برای ۷ عضو کمپین ژیانه‌وه‌ی کوردستان

ک.م.م.ک:

پنج‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ خورشیدی، براساس گزارش‌های رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، دادگاه انقلاب حکومت ایران در سنندج (سنه) ۷ تن از اعضای کمپین ژیانه‌وه‌ی کوردستان با اسامی “مرضیه مرادویسی”، “سیروان عبدالهی”، “عطالله رضاربابی”، “مهدی صیفی”، “فردین رحیمی”، قانع خاطری” و”علی الله‌ویسی” را به اتهاماتی از قبیل “تبلیغ علیه نظام، همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون حکومت ایران و تشکیل کمپین ژیانه‌وه‌ی کوردستان” را جمعا به ۱۴ سال حبس محکوم کرد.

براساس حکم صادره که به این ۷ فعال مدنی ابلاغ شده است، مرضیه مرادویسی، سیروان عبدالهی، مهدی صیفی، فردین رحیمی، قانع خاطری و علی الله ویسی هر کدام به ۲ سال حبس تعزیری و عطالله رضاربابی نیز به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده‌اند.

لازم به یادآوری است، نیروهای امنیتی ایران این ۷ عضو کمپین ژیانه‌وه‌ی کوردستان را در اردیبهشت سال گذشته بازداشت و با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد کردند.

ف.ر