سنندج؛ اداره اطلاعات ایران چندین فعال صنفی معلمان را احضار و بازجویی کرد

ک.م.م.ک

براساس گزارش‌های رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، عصر شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ خورشیدی، اداره اطلاعات حکومت ایران ۵ تن از اعضای صنفی معلمان سنندج(سنە) و کلاترزان را به آن نهاد امنیتی احضار و تحت بازجویی قرار دادند.

هویت این فعالین صنفی معلمان برای جمعیت حقوق بشر کوردستان، صلاح حاجی میرزایی، مجید کریمی محمدرضا مرادی، کورش عزت امینی و نسرین کریمی احراز گشته است.

براساس این گزارش، این ۵ فعال صنفی در رابطه با فعالیت‌های صنفی شان احضار و حدود ۶ ساعت تحت بازجویی اداره اطلاعات قرار گرفتەاند.

ف.ر