خودکشی یک کودک ۱۳ ساله در ایلام

ک.م.م.ک:
یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ شمسی، یک دانش آموز سیزده ساله در ایلام، پس از اینکه در مدرسه و سپس توسط والدینش مورد برخورد انضباطی قرار گرفت، با پرتاب خود از یک ساختمان چند طبقه خودکشی کرد.
بر اساس گزارش دریافتی، اولیای این دانش آموز بدلیل موارد انضباطی به مدرسه دعوت شده بودند. پس از مراجعه اولیا دانش آموز به مدرسه و بازگشت وی به منزل، از سوی پدر تنبیه می شود، همین موضوع باعث می شود تا این دانش آموز با پایین انداختن خود از پنجره اتاق منزل مسکونی خودکشی کند.

هرانا در این رابطه اعلام کرده است که این دانش آموز در مدرسه توسط معلمان مدرسه مورد تنبیه بدنی قرار گرفته است.
ج.ع