کشته و زخمی شدن ۶ کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای حکومت ایران در نوسود

ک.م.م.ک:

شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱خورشیدی، در مناطق مرزی نوسود در پی شلیک مستقیم نیروهای حکومت ایران ۵ کولبر زخمی و یک کولبر دیگر نیز کشته شد.

لازم به ذکر است که، هویت کولبر کشته شده ” صفر سبحانی” فرزند حیدر و اهل روستای “دوریسان” از توابع پاوه می باشد.

شایان ذکر است که، تا به این لحظه فقط هویت دو کولبر زخمی شده معلوم می باشد که هویت آنها ” مبین حامدی” و ” فرشید قادری زاده” اهل روستای ” دشه” از توابع پاوه می باشند.

لازم به ذکر است که، صفر سبحانی متاهل و پدر دو کودک خردسال می باشد.

ک.م