کشتە شدن یک سرباز کورد درشهر مریوان

طبق گزارش رسیدە بەجمعیت حقوق بشر کوردستان روز جمعه مورخ 22 مرداد ماه، یک سرباز کرد اهل روستای لاویسان از توابع مریوان به نام “اسماعیل بسامی”، ٢٠ ساله و فرزند فایق اعلام کرده است، به دلیل نامشخص از سوی نیروهای حکومتی مورد اصابت چند گلوله قرار گرفته و در دم جانش را از دست داده است.
یک منبع اگاه در این مورد اعلام کرده، در حالیکه مسٶلین و پزشکی قانونی می‌گویند که اسماعلیل خودکشی کردە است، اما همەی گلولەها به پشت اسماعیل برخورد کردەاند که به هیچ وجه نمی‌تواند خودکشی باشد.

خانوادەی اسماعیل بسامی خواستار رسیدگی و جوابگویی مسٶولین رژیم در رابطه با شلیکهای مشکوک به فرزنداشان شدەاند، اما تاکنون هیچ جوابی دریافت ننمودەاند.

مسٶلین نظامی جمهوری اسلامی ایران در مریوان بعد از یک روز خانوادەی این سرباز کورد را مطلع نمودەاند که جهت شناسایی و تحویل جنازەی فرزنداشان به سردخانەی پزشکی قانونی مراجعه نمایند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان