یک شهروند بوکانی به زندگی خود پایان داد

ک.م.م.ک:

یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت سعید قادری، فرزند رحمان و اهل بوکان با اسلحه اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.

این منبع مطلع افزود که نامبرده به دليل مشکلات اجتماعی اقدام به خودکشی کرده است.

شایان ذکر است، فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.
ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید