جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

پلیس دانمارک با توسل به زور یک زن پناەجوی کورد و دو فرزندش را اخراج کرد

ک.م.م.ک:
سەشنبە ۹ فروردین سال ۱۴۰۱ خورشیدی مصادف با ۲۹ مارس ۲۰۲۲ میلادی، پلیس دانمارک یک زن پناەجوی کورد با نام قدم خیر حقی زادە، اهل سرپل ذهاب را بە همراە دو فرزند ۱۰ سالەاش که در شهر اونستروپ(Avnstrup) دانمارک اقامت داشتند را با خشونت مجبور بە سوار شدن در هواپیما کرده و این خانواده را بە استانبول دیپورت کردند.
بر اساس گزارش، پلیس کشور دانمارک پس از ۶ سال اقامت و درخواست پناهندگی این خانوادە، زن مذکور را بە همراە دو پسرش بە نامهای یونس و یوسف از همسر و فرزند یک سالە دیگرش جدا کردە و با اعمال خشونت بە کمپ اخراج پناەجویان منتقل کردند.
این مادر بە همراە دو فرزندش بە استانبول ترکیە منتقل شدند، اما پس از اقدام بە خودزنی کە منجر بە خونریزی ایشان شد، همچنین اعتراض مسافرین پرواز، پلیس مجبور بە بازگرداندن این خانوادە بە کشور دانمارک شد.
شایان ذکر است کە، خانوادە مذکور سال ۲۰۱۵ درخواست پناهندگی خود را بە کشور دانمارک تقدیم کردە بودند، اما درخواست پناهندگی قدم خیر حقی زادە و دو پسر وی از سوی سازمان پناەجویان این کشور رد شدە و دستور دیپورت آنها صادر شده است.
باید خاطر نشان شد کە، هم اکنون قدم حیر حقی زادە بە علت وخامت وضعیت جسمانی در یک کمپ جدا نگهداری میشود.
م.ه

Related posts

کشف جسد یک شهروند کرد در سرپل ذهاب

خودکشی دو زن جوان در ایلام و کامیران

مریوان: بازداشت دوبرادربه فاصله دو روز و انتقال آنها به اداره اطلاعات حکومت