گرسنگی /مرگ یک چوپان کورد را به همراه داشت

طبق گزارش دريافتي در جمعيت حقوق بشر كوردستان و بنا برگزارش پزشكي قانوني، روز مورخ ١٧ مرداد، «غلامعلي محمدي» چوپان سی‌ساله‌ی كرمانشاني، به علت گرسنگي و سختي كار دچار افت فشارخون شد و جان خود را از دست داد.

«غلامعلي محمدي» به علت داشتن شرايط دشوار مادي و فقر مطلق، تمام فصل‌های سال را به چوپاني مشغول بوده است. كه درنهایت به سبب تغذیه‌ی نامناسب و ناكافي قواي جسمانی‌اش تحليل رفته و با افت فشارخون، جانش را از دست داد.

دلايل اساسي چون فقر و بيكاري در شرق كوردستان باعث شده است هرروز شاهد حوادث ناگواري از اين قبيل باشيم. باوجود سرزميني مملو از معادن، خاكي حاصلخيز و برخوردار از نعمت آب، بازهم شاهد جان باختن مردمان اين ديار به علت فقر و نتیجتاً روي آوردن به كارهايي چون كولبري و قاچاق مواد مخدر هستيم.

حكومت جمهوري اسلامي ايران به کامل‌ترین شكل ممكن ذخایر و دارايي اين ديار را به يغما برده و سرچشمه‌ی تمام اين ناگواری‌ها است. پس از اغفال خاك و آب آن، این بار به هر حربه‌ای جهت كشتار و حذف فيزيكي تک‌تک مردمان كورد، متوسل شده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان