آسیب زدن به خودروی کولبران توسط هنگ مرزی ایران

ک.م.م.ک:
.
شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ خورشیدی، نیروهای هنگ مرزی حکومت ایران در نوسود اقدام به پرتاب کردن سنگ به سوی خودروی کولبران کرده اند که در نتیجه آن آسیب و ضرر اقتصادی زیادی به خودرو کولبران رسیده است.


لازم به ذکر است که، این اقدام در حالی صورت گرفته است که کولبران هیچگونه باری با خود حمل نمی کردند.


شایان ذکر است که با مشکلات اقتصادی و معیشتی که جمهوری اسلامی برای شهروندان درست کرده است مردم به ناچار به کولبری روی می آورند .
ک.م